Đề xuất khen thưởng phong trào thi đua do Bộ GTVT đề ra

MINH QUÂN
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Cục Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ GTVT) vừa có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam; Các ban quản lý dự án: 2, 7, 85, Thăng Long, đường Hồ Chí Minh, Mỹ Thuận, Hàng hải; Ban QLDA các dự án đường thủy về việc đề xuất khen thưởng phong trào thi đua do Bộ GTVT đề ra tại Kế hoạch 13263 ngày 12/12/2022.

De xuat khen thuong phong trao thi dua do Bo GTVT de ra  - Hinh anh 1
Đề xuất khen thưởng phong trào thi đua do Bộ GTVT đề ra. 

Cục Quản lý đầu tư xây dựng cho biết, ngày 12/12/2022, Bộ GTVT đã ban hành Kế hoạch 13263/KH-BGTVT phát động phong trào thi đua chuyên đề: "Xuân Quý Mão trên các công trường giao thông".

Theo Kế hoạch 13263, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị gửi công văn đề nghị và hồ sơ khen thưởng về Cục Quản lý đầu tư xây dựng trước ngày 10/02/2023. Tuy nhiên, tính đến ngày 17/2/2023, Cục Quản lý đầu tư xây dựng chưa nhận được báo cáo của các đơn vị nêu trên.


Để có cơ sở xem xét, tổng hợp, đề xuất Bộ GTVT khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, trên cơ sở kế hoạch các cơ quan, đơn vị đã đăng ký với Bộ GTVT, Cục Quản lý đầu tư xây dựng đề nghị đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ kết quả thực hiện, hiệu quả công việc,... lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để đề xuất khen thưởng. Công văn đề nghị và hồ sơ khen thưởng theo quy định gửi về Cục QLĐTXD trước ngày 24/2/2023.

Trong đó, lưu ý việc đề xuất khen thưởng của các đơn vị phải bám sát đúng đối tượng và các Tiêu chí thi đua tại điểm 1, 2 mục III Kế hoạch 13263/KH-BGTVT; hồ sơ khen thưởng gửi kèm theo các tài liệu liên quan đến kết quả thực hiện theo kế hoạch đã đăng ký, cung cấp đầy đủ các tài liệu minh chứng, xác nhận cụ thể việc thực hiện.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ GTVT về tính chính xác, tính phù hợp, đảm bảo đúng đối tượng tập thể, cá nhân do mình đề xuất khen thưởng và việc chậm trễ (nếu có.

Tin liên quan