Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Hà Nội

MINH QUÂN
Chia sẻ

Giaothonghanoi - UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3278/QĐ-UBND về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Hà Nội.

Ban hanh Dieu le to chuc va hoat dong cua Cong ty TNHH mot thanh vien Duong sat Ha Noi - Hinh anh 1
Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Hà Nội. 

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, có tư cách pháp nhân, có biểu tượng, con dấu riêng; sản xuất kinh doanh có hiệu quả, sử dụng hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn Cơ quan đại diện Chủ sở hữu đầu tư tại Công ty và vốn của Công ty đầu tư vào các doanh nghiệp khác; đảm bảo việc làm cho người lao động và lợi ích của Công ty theo quy định của pháp luật. Cơ quan đại diện chủ sở hữu của Công ty là UBND thành phố Hà Nội.

 
Các ngành nghề kinh doanh của Công ty: Vận tải hành khách đường bộ trong nội, ngoại thành (trừ xe buýt); Sửa chữa máy móc, thiết bị; Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt; Quảng cáo; Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.
 
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Hà Nội gồm 10 Chương, 48 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Cơ quan đại diện Chủ sở hữu của Công ty ban hành. Điều lệ này thay thế Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 2694/QĐ-UBND ngày 15/6/2015 của UBND thành phố Hà Nội.

 

Tin liên quan