Bảo đảm an ninh, an toàn và bảo mật thông tin trong kết nối đến “Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư"

NGUYỄN MINH
Chia sẻ

Giaothonghanoi - UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Văn bản số 920/UBND-KSTTHC về việc rà soát, lập danh sách tài khoản sử dụng “hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hà Nội” và ký văn bản cam kết bảo đảm an ninh, an toàn và bảo mật thông tin trong kết nối đến “Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư”.

Bao dam an ninh, an toan va bao mat thong tin trong ket noi den “Co so du lieu quoc gia ve dan cu
Bảo đảm an ninh, an toàn và bảo mật thông tin trong kết nối đến “Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư". 

Công văn nêu rõ, UBND TP thống nhất với đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội về việc các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã; các xã, phường, thị trấn xác nhận danh sách tài khoản tham gia sử dụng “Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TP Hà Nội” và ký văn bản cam kết bảo đảm an ninh, an toàn và bảo mật thông tin trong kết nối đến “Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” tại các đơn vị trên địa bàn TP. 

 
UBND TP giao các sở, ban, ngành TP; UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện rà soát, lập danh sách tài khoản tham gia sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố của đơn vị và thực hiện ký văn bản cam kết bảo đảm an ninh, an toàn và bảo mật thông tin trong kết nối đến “Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” theo quy định của Bộ Công an gửi Sở Thông tin và Truyền thông.
 
Sở Thông tin và Truyền thông được giao khẩn trương tổng hợp, hoàn thiện quy trình thủ tục, đảm bảo việc kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của thành phố theo đúng quy định.
 
UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị, địa phương cam kết bảo đảm an ninh, an toàn và bảo mật thông tin trong kết nối đến “Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư”.

Tin liên quan