Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

NGUYỄN MINH
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2023 (Đề án 06) tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Day manh chuyen doi so trong linh vuc van hoa, the thao va du lich - Hinh anh 1
Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. 

Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ, gồm: Xây dựng và tổ chức triển khai thể chế, kế hoạch phát triển dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của Bộ; tích hợp, kết nối Cổng dịch vụ công, “một cửa” điện tử, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin dùng chung của Bộ; tích hợp, kết nối cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin chuyên ngành của các đơn vị với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xử lý thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, quản trị nội bộ, thực thi chức năng quản lý nhà nước của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ; tổ chức quán triệt, tuyên truyền, hướng dẫn việc thực hiện.


Để triển khai thực hiện kế hoạch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao các đơn vị trực thuộc bộ chủ động nghiên cứu, triển khai thực hiện các nội dung của Đề án 06 và các nhiệm vụ được phân công tại kế hoạch, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, chất lượng, đúng thời gian quy định.

Đồng thời, chủ động phối hợp, cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý để phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong việc thực thi các nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ.

Tin liên quan