Đề xuất điều chỉnh cách tính bằng “ngày” đối với thời hạn thị thực

MINH QUÂN
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

De xuat dieu chinh cach tinh bang “ngay” doi voi thoi han thi thuc - Hinh anh 1
Ảnh minh họa 

Bộ Tài chính cho biết, ngày 24/6/2023, tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật số 23/2023/QH15 sửa đổi, bổ sung Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 23), có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2023. Trong đó, đã sửa đổi cách tính giá trị thị thực từ "tháng" sang "ngày".

Trong khi đó, Thông tư số 25/2021/TT-BTC ngày 07/4/2021 của Bộ Tài chính quy định thu phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam quy định mức thu phí cấp thị thực dựa trên cách tính giá trị thị thực theo tháng.

Do đó, cần sửa đổi Thông tư 25 bảo đảm thống nhất cách tính giá trị thị thực theo ngày như quy định tại Luật số 23, tạo thuận lợi cho việc thu, nộp phí. Cụ thể như sau:

De xuat dieu chinh cach tinh bang “ngay” doi voi thoi han thi thuc - Hinh anh 2
 

Tại điểm a khoản 1 Điều 7 Thông tư 25 quy định tiền phí để lại cho tổ chức thu phí sử dụng để chi hỗ trợ: "Bổ sung thu nhập, nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sỹ làm công tác quản lý xuất nhập cảnh (QLXNC) theo quy định pháp luật (nếu có).

Bộ Công an đề nghị bổ sung nội dung chi bổ sung thu nhập, nâng cao đời sống cho cán bộ chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia trong công tác QLXNC và chi bồi dưỡng làm thêm giờ cho cán bộ, chiến sỹ QLXNC theo quy định của pháp luật, quy định của Bộ Công an.

Bộ Công an cho biết: Quy định về chi bổ sung thu nhập, nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sỹ làm công tác QLXNC chưa rõ ràng để thực hiện (chi theo quy định pháp luật là thế nào?).

Để tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc thu, nộp phí, Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến của Bộ Công an, sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 7 Thông tư 25 như sau: Số tiền phí để lại cho tổ chức thu phí sử dụng để chi hỗ trợ thực hiện nội dung: "Bổ sung thu nhập, nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sỹ làm công tác quản lý xuất nhập cảnh theo quy định của Bộ Công an và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành".

Tin liên quan