Đề xuất giảm 10% lệ phí cấp hộ chiếu online từ ngày 1/1/2024

BẢO NAM
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư quy định thu phí, lệ phí của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

De xuat giam 10% le phi cap ho chieu online tu ngay 1/1/2024 - Hinh anh 1
Đề xuất giảm 10% lệ phí cấp hộ chiếu online từ ngày 1/1/2024. 

Trong đó có nhiều đề xuất giảm các mức thu phí, lệ phí khi người dân thực hiện các thủ tục thông qua dịch vụ công trực tuyến. Cụ thể tại dự thảo Thông tư sẽ tiến hành bổ sung khoản 3 vào Điều 4 Thông tư 25/2021/TT-BTC với nội dung quy định như sau:

Trường hợp công dân Việt Nam khi nộp hồ sơ cấp hộ chiếu qua cổng dịch vụ công trực tuyến:

- Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025, áp dụng mức thu lệ phí bằng 90% (chín mươi phần trăm) mức thu lệ phí quy định tại điểm 1 Mục I Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư 25/2021/TT-BTC.

- Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trở đi, áp dụng mức thu lệ phí theo quy định tại điểm 1 Mục I Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư 25/2021/TT-BTC.

Nếu theo đề xuất nêu trên thì từ ngày 01/01/2024, lệ phí cấp hộ chiếu online (bao gồm hộ chiếu gắn chíp điện tử và hộ chiếu không gắn chíp điện tử) sẽ giảm 10% theo quy định hiện hành tại Thông tư 25/2021/TT-BTC cụ thể như sau:


- Đối với trường hợp “Cấp mới”: Sẽ giảm từ 200.000 đồng/lần cấp xuống còn 180.000 đồng/lần cấp.

- Đối với trường hợp “Cấp lại do bị hỏng hoặc bị mất”: Sẽ giảm từ 400.000 đồng/lần cấp xuống còn 360.000 đồng/lần cấp.

- Đối với trường hợp “Cấp giấy xác nhận yếu tố nhân sự”: Sẽ giảm từ 100.000 đồng/lần cấp xuống còn 90.000 đồng/lần cấp.

Ngoài ra dự thảo Thông tư còn đề xuất giảm các khoản phí, lệ phí khi thực hiện qua cổng dịch vụ công trực tuyến như sau:

- Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp quy định tại Thông tư 148/2016/TT-BTC;

- Phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động quy định tại Thông tư 245/2016/TT-BTC;

- Phí, lệ phí sở hữu công nghiệp quy định tại Thông tư 263/2016/TT-BTC;

- Phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử quy định tại Thông tư 287/2016/TT-BTC;

- Lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư quy định tại Thông tư 38/2022/TT-BTC;

- Phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư quy định tại Thông tư 48/2022/TT-BTC;

- Phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng quy định tại Thông tư 37/2023/TT-BTC;

Tin liên quan