Đề xuất sửa chương trình đào tạo, huấn luyện thuyền viên, hoa tiêu hàng hải

MINH QUÂN
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư quy định về Chương trình đào tạo, huấn luyện thuyền viên, hoa tiêu hàng hải.

De xuat sua chuong trinh dao tao, huan luyen thuyen vien, hoa tieu hang hai - Hinh anh 1
Đề xuất sửa chương trình đào tạo, huấn luyện thuyền viên, hoa tiêu hàng hải. 

Bộ Giao thông vận tải cho biết, hiện nay các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên, hoa tiêu hàng hải đang áp dụng Quyết định 2908/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2018 về việc ban hành Chương trình đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải, hoa tiêu hàng hải và bộ ngân hàng câu hỏi, hướng dẫn trả lời câu hỏi thi sỹ quan hàng hải, tiếng Anh hàng hải (Quyết định 2908/QĐ-BGTVT) để đào tạo, huấn luyện thuyền viên, hoa tiêu hàng hải.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai cần cập nhật, bổ sung những nội dung chương trình đào tạo, huấn luyện của Chương trình mẫu của Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO Model Course) quy định, pháp luật của Việt Nam và cần loại bỏ một số chương trình đào tạo, huấn luyện không còn phù hợp với thực tế.

Tại dự thảo, Bộ Giao thông vận tải đề xuất bổ sung một số chương trình đào tạo, huấn luyện như: Chương trình bổ túc ngành Điều khiển tàu biển trình độ đại học; khai thác máy tàu biển trình độ đại học; kỹ thuật điện tàu biển trình độ đại học. Bộ Giao thông vận tải cho biết, theo nhu cầu thực tế để sinh viên chuyên ngành cùng nhóm ngành có thể học chuyển đổi để đi tàu nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội cho sự phát triển của ngành hàng hải, thực tiễn hiện nay đang thiếu chương trình đào tạo, huấn luyện theo Điều 23 của Thông tư 03/2020/TT-BGTVT ngày 21/02/2020 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam.


Bộ Giao thông vận tải cũng đề xuất bổ sung một số chương trình đào tạo như: Chương trình huấn luyện Cơ bản thuyền viên làm việc trên tàu cao tốc; chương trình huấn luyện Nâng cao thuyền viên làm việc trên tàu cao tốc theo yêu cầu của Bộ luật Quốc tế về an toàn tàu cao tốc (Bộ luật HSC 2000); chương trình huấn luyện Cơ bản thuyền viên làm việc trên tàu hoạt động tại các vùng nước Cực theo theo chương trình mẫu của IMO Model Course 7.11 theo hướng dẫn của MSC 478 (102) của IMO; chương trình huấn luyện Nâng cao thuyền viên làm việc trên tàu hoạt động tại các vùng nước Cực theo chương trình mẫu của IMO Model Course 7.12 theo hướng dẫn của MSC 478 (102) của IMO; chương trình đào tạo sỹ quan hàng hải mức trách nhiệm vận hành ngành Điều khiển tàu biển hạng tàu từ 500 GT trở lên theo chương trình mẫu của IMO Model Course 7.03…

Tại dự thảo, Bộ Giao thông vận tải đề xuất chương trình đào tạo ngành Điều khiển tàu biển trình độ sơ cấp thay thế bằng Chương trình đào tạo, huấn luyện thuỷ thủ. Lý do thay thế, theo Bộ Giao thông vận tải: Hiện nay các trường xây dựng chương trình đào tạo Điều khiển tàu biển trình độ sơ cấp theo Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo trình độ sơ cấp, trong đó không xây dựng thời gian thực tập, huấn luyện 02 tháng theo quy định của Công ước STCW 78/2010 do vậy để thống nhất chương trình đào tạo ngành Điều khiển tàu biển trình độ sơ cấp cần phải ban hành Chương trình đào tạo, huấn luyện thuỷ thủ.

Bộ Giao thông vận tải cũng đề xuất bãi bỏ chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ Thuỷ thủ trưởng; chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ Thợ máy chính vì hiện nay trong định biên an toàn tối thiểu không quy định chức danh Thuỷ thủ trưởng, Thợ máy chính. Giao cho các trường tự xây dựng chương trình và đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Bộ Giao thông vận tải đề xuất bãi bỏ chương trình bổ túc ngành Điều khiển tàu biển trình độ sơ cấp; chương trình bổ túc ngành Khai thác máy tàu biển trình độ sơ cấp; chương trình bổ túc ngành kỹ thuật điện tàu biển trình độ sơ cấp vì các Chương trình này không còn phù hợp với thực tế và không có học sinh tham gia học…

Tin liên quan