Đề xuất thay đổi thẩm quyền chấp thuận hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước

THANH TRUNG
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước.

De xuat thay doi tham quyen chap thuan hoat dong vui choi, giai tri duoi nuoc - Hinh anh 1
Đề xuất thay đổi thẩm quyền chấp thuận hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước. 

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải đề xuất thay đổi thẩm quyền chấp thuận hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước tại vùng 1.

Theo quy định tại Nghị định số 48/2019/NĐ-CP, thẩm quyền chấp thuận hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước tại vùng 1 được quy định như sau:

1- Trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia: Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;

2- Trên tuyến đường thủy nội địa địa phương: Sở Giao thông vận tải;

3- Trên vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải: Cục Hàng hải Việt Nam.

Bộ Giao thông vận tải cho biết, tại Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ có nêu phương án phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính, như sau: Thủ tục Chấp thuận hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước tại vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải (mã TTHC: 2.001219), phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Cục Đường thủy nội địa, Cục Hàng hải Việt Nam và UBND cấp tỉnh về Sở Giao thông vận tải.


Vì vậy, tại dự thảo, Bộ Giao thông vận tải đề xuất Sở Giao thông vận tải chấp thuận hoạt động vui chơi giải trí dưới nước tại vùng 1.

Theo dự thảo, tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc bằng hình thức phù hợp khác 1 bộ hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải.

Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ; nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Giao thông vận tải gửi văn bản (kèm theo một bộ phô tô hồ sơ) đến Chi cục Đường thủy nội địa khu vực nếu vùng hoạt động vui chơi giải trí dưới nước nằm trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia, Cảng vụ hàng hải khu vực nếu vùng hoạt động vui chơi giải trí dưới nước nằm trên vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải để lấy ý kiến.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến, Chi cục Đường thủy nội địa khu vực, Cảng vụ hàng hải khu vực có văn bản trả lời.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản trả lời của Chi cục Đường thủy nội địa khu vực hoặc Cảng vụ hàng hải khu vực, Sở Giao thông vận tải có văn bản chấp thuận; trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Tin liên quan