Hà Nội công bố 98 thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình

THANH TRUNG
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đã ký ban hành Quyết định số 2852/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Ha Noi cong bo 98 thu tuc hanh chinh linh vuc van hoa, the thao va gia dinh - Hinh anh 1
Hà Nội công bố 98 thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình. 

Theo quyết định, công bố danh mục 98 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, gồm: 01 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Thành phố; 61 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quvết của Sở Văn hóa và Thể thao; 26 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; 03 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp huyện; 07 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 
Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký, Quyết định số 867/QĐ-UBND ngày 09/3/2022 cua Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội hết hiệu lực. UBND Thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này trình Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt theo quy định. 

Tin liên quan