Hà Nội khẩn trương rà soát các TTHC có yêu cầu phải nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy

THANH TRUNG
Chia sẻ

Giaothonghanoi - UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP, ngày 21/12/2022, của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ha Noi khan truong ra soat cac TTHC co yeu cau phai nop, xuat trinh So ho khau, So tam tru giay - Hinh anh 1
Hà Nội khẩn trương rà soát các TTHC có yêu cầu phải nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy. 

Theo đó, trong Quý I/2023, các sở, ngành theo lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của đơn vị hoàn thành rà soát, xác định danh mục thủ tục hành chính và tham mưu Quyết định công bố thủ tục hành chính có quy định thành phần hồ sơ phải nộp, xuất trình là Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy; tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến thành phần thủ tục hồ sơ cần phải xuất trình là sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi công dân thực hiện các giao dịch hành chính. Đồng thời, tổ chức công khai và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính sau khi ban hành Quyết định công bố và ban hành quy trình nội bộ… 

 
Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của Thành phố để đảm bảo việc sử dụng thông tin công dân thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện các thủ tục hành chính, thời gian hoàn thành trước Quý II/2023.
 
Công an Thành phố chủ trì, phối hợp, tập trung cấp căn cước công dân cho toàn bộ công dân đủ 14 tuổi trở lên chưa cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử; thông báo số định danh đến toàn bộ công dân đã được cấp số định danh. Đảm bảo tất cả các cá nhân, tổ chức trên địa bàn Thành phố đều được khai thác và sử dụng Danh tính điện tử, Tài khoản định danh điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh, đồng thời, sẵn sàng thực hiện kết nối, chia sẻ giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. 
 
UBND Thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Nghị định 104/2022/NĐ-CP, ngày 21/12/2022, của Chính phủ gắn với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan với nhiều nội dung, hình thức linh hoạt, sáng tạo, qua đó, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân trong quá trình thực hiện.

Tin liên quan