Kiểm tra, giám sát việc xây dựng, thiết kế hệ thống cấp nước phòng cháy, chữa cháy

NGUYỄN MINH
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ Xây dựng đề nghị UBND các địa phương chỉ đạo cơ quan chuyên môn về xây dựng, cơ quan quản lý trật tự xây dựng kiểm tra, giám sát việc xây dựng, thiết kế hệ thống cấp nước phòng cháy, chữa cháy đảm bảo tuân thủ quy hoạch, thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt.

Kiem tra, giam sat viec xay dung, thiet ke he thong cap nuoc phong chay, chua chay - Hinh anh 1
Kiểm tra, giám sát việc xây dựng, thiết kế hệ thống cấp nước phòng cháy, chữa cháy. 

Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường tổ chức triển khai hoạt động, nhiệm vụ trong công tác cấp nước phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Trong thời gian này, Bộ Xây dựng đang phối hợp với Bộ Công an nghiên cứu, sửa đổi các quy định pháp luật về cấp nước PCCC các khu công nghiệp, khu đô thị. Để đáp ứng yêu cầu thực tế, chủ động nguồn nước đầy đủ, kịp thời phục vụ công tác PCCC, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các địa phương tăng cường tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ trong công tác cấp nước PCCC tại đô thị và khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, khu du lịch, khu nghiên cứu, đào tạo, khu thể dục thể thao (khu công nghiệp) theo quy định pháp luật và chỉ đạo về PCCC hiện hành.

Về quy hoạch cấp nước PCCC, cần tăng cường chỉ đạo Sở, ngành có chức năng chủ trì, phối hợp với cơ quan Công an tại địa phương, các đơn vị chức năng rà soát, kiểm tra nội dung về quy hoạch cấp nước PCCC (nguồn nước sử dụng cho PCCC, lưu lượng, áp lực cần thiết trên mạng lưới cấp nước, vị trí họng, trụ lấy nước PCCC, bến bãi lấy nước, sơ bộ kinh phí...) trong quá trình lập, thẩm định, điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng đô thị và khu công nghiệp; quy hoạch chuyên ngành cấp, thoát nước đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đối với thiết kế, xây dựng hệ thống cấp nước PCCC, cần chỉ đạo cơ quan chuyên môn về xây dựng theo thẩm quyền chủ trì hoặc phối hợp với cơ quan Công an tỉnh, kiểm tra, đánh giá việc xây dựng, thiết kế hệ thống cấp nước PCCC trong quá trình thẩm định, thẩm duyệt, nghiệm thu công trình tại đô thị và khu công nghiệp.


Công tác thiết kế bao gồm thiết kế tuyến ống cấp nước, họng, trụ lấy nước PCCC, trụ nước chữa cháy ngầm, bể nước PCCC dự phòng, điểm lấy nước (bến, bãi, hố ga) tại ao, hồ, sông, suối... được quy hoạch làm nguồn nước cho PCCC.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị UBND các địa phương chỉ đạo cơ quan chuyên môn về xây dựng, cơ quan quản lý trật tự xây dựng kiểm tra, giám sát việc xây dựng, thiết kế hệ thống cấp nước PCCC đảm bảo tuân thủ quy hoạch, thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt.

Đồng thời, giao cơ quan Công an tại địa phương chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn rà soát việc xây dựng bể nước dự phòng tại khu vực không thể lắp đặt họng, trụ lấy nước PCCC, không có hệ thống cấp nước tập trung; thiết kế, lắp đặt họng, trụ nước chữa cháy ngầm đối với phố, ngõ, hẻm không bố trí được họng, trụ nước chữa cháy nổi.

Đối với việc đầu tư, quản lý, duy tu, bảo vệ công trình, thiết bị cấp nước PCCC, Bộ Xây dựng cũng đề nghị các địa phương giao Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục phối hợp với Sở Xây dựng, ban quản lý khu công nghiệp, UBND cấp huyện và các đơn vị, doanh nghiệp cấp nước, thoát nước khẩn trương triển khai việc tổng kiểm tra, rà soát, đánh giá thực trạng của các họng, trụ lấy nước.

Cần lập danh mục ao, hồ, sông, suối, bến bãi lấy nước chữa cháy tại các khu đô thị và khu công nghiệp, đặc biệt là các cụm công nghiệp nhỏ lẻ, làng nghề hoặc khu dân cư cũ. Trên cơ sở đó lập phương án, kế hoạch đầu tư hệ thống cấp nước PCCC (họng, trụ lấy nước PCCC, bến bãi, bể nước dự phòng...).

Ban Quản lý các khu công nghiệp cần phải đảm bảo giao thông, nguồn nước chữa cháy theo quy định; tăng cường quản lý, bảo quản, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống cấp nước chữa cháy tại các khu công nghiệp.

Bên cạnh đó, các địa phương cần tích cực, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật, các quy định của nhà nước về cấp nước PCCC, tầm quan trọng của việc cấp nước PCCC, hướng dẫn các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp thực hiện nghiêm việc cấp nước PCCC trong phạm vi quản lý. Tuyên truyền xây dựng, phát động phong trào toàn dân bảo vệ hệ thống cấp nước PCCC.

Tin liên quan