Tiếp nhận, xử lý phản ánh về quy định hành chính thuộc quản lý của Bộ GTVT

LINH DƯƠNG
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Ngày 20/7/2022, Bộ GTVT ban hành Thông tư số 18/2022/TT-BGTVT hướng dẫn về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ GTVT.

Tiep nhan, xu ly phan anh ve quy dinh hanh chinh thuoc quan ly cua Bo GTVT - Hinh anh 1
Ảnh minh họa 

Hỏi: Tôi được biết, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có quy định mới liên quan đến việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Vậy, xin quý báo cho biết những quy định về nội dung và hình thức phản ánh, kiến nghị?

(Nguyễn Bảo Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Trả lời:

Về câu hỏi của bạn, xin trả lời như sau:

Ngày 20/7/2022, Bộ GTVT ban hành Thông tư số 18/2022/TT-BGTVT hướng dẫn về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ GTVT. Theo đó, Điều 5 quy định về nội dung phản ánh, kiến nghị như sau:

Tổ chức, cá nhân có thể phản ánh, kiến nghị về những nội dung sau đây:

1. Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; của cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

2. Sự không phù hợp với thực tế của quy định hành chính về GTVT.

3. Sự không đồng bộ, không thống nhất của các quy định hành chính về GTVT.

4. Quy định hành chính về GTVT không hợp pháp.

5. Quy định hành chính về GTVT trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập.

6. Những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính về GTVT.

7. Phương án xử lý những phản ánh, kiến nghị quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 9 Điều này.

8. Sáng kiến ban hành mới quy định hành chính về GTVT liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

9. Phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính lĩnh vực GTVT với những nội dung sau:

a) Thủ tục hành chính đã có hiệu lực thi hành nhưng chưa được đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, Cổng Thông tin điện tử, Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh, hoặc đã được đăng tải nhưng không đầy đủ, chính xác theo quy định;

b) Thủ tục hành chính đã hết hiệu lực thi hành, bị bãi bỏ nhưng vẫn được đăng tải công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, Cổng Thông tin điện tử, Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh;


c) Sự không thống nhất giữa thủ tục hành chính được đăng tải công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính với thủ tục hành chính được công khai tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính với Cổng Thông tin điện tử, Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh;

d) Sự không thống nhất giữa thủ tục hành chính được giải quyết với thủ tục hành chính được công khai tại nơi giải quyết thủ tục hành chính và được đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cổng Thông tin điện tử, Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh;

đ) Thủ tục hành chính còn gây khó khăn, vướng mắc, bất cập, cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.

Hình thức phản ánh, kiến nghị và yêu cầu đối với phản ánh, kiến nghị được nêu tại Điều 6:

1. Các hình thức phản ánh, kiến nghị

a) Phản ánh, kiến nghị bằng văn bản;

b) Phản ánh, kiến nghị bằng điện thoại;

c) Phản ánh, kiến nghị thông qua Phiếu lấy ý kiến;

d) Phản ánh, kiến nghị trực tiếp;

đ) Thông điệp dữ liệu được gửi qua thư điện tử của cơ quan tiếp nhận (địa chỉ thư điện tử: phananhkiennghi.tthc@mt.gov.vn), Cổng Thông tin điện tử của Bộ GTVT (địa chỉ truy cập: https://www.mt.gov.vn), Cổng Dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ GTVT (địa chỉ truy cập: https:/dichvucong.mt.gov.vn, mục Phản ánh, kiến nghị) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (địa chỉ truy cập: https:/dichvucong.gov.vn, mục Phản ánh, kiến nghị).

2. Yêu cầu đối với phản ánh, kiến nghị bằng văn bản

a) Cá nhân, tổ chức phản ánh, kiến nghị bằng văn bản gửi đến các địa chỉ sau:

Gửi trực tiếp tại Phòng Văn thư - Lưu trữ thuộc Văn phòng Bộ GTVT số 80 Trần Hưng Đạo, Hà Nội; hoặc

Gửi qua hệ thống bưu chính đến Bộ GTVT số 80 Trần Hưng Đạo, Hà Nội; hoặc

Gửi qua internet đến chuyên mục “Góp ý” trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GTVT (địa chỉ truy cập: https://www.mt.gov.vn), mục Phản ánh, kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ GTVT (địa chỉ truy cập: https:/dichvucong.mt.gov.vn) hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ: phananhkiennghi.tthc@mt.gov.vn cho Cơ quan tiếp nhận là “Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính” thuộc Văn phòng Bộ GTVT (sau đây gọi là Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính).

b) Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, bộ mã các ký tự chữ Việt Unicode TCVN 6909: 2001;

c) Thể hiện rõ nội dung phản ánh, kiến nghị;

d) Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín khi cần liên hệ) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị.

3. Yêu cầu đối với phản ánh, kiến nghị bằng điện thoại

a) Cá nhân, tổ chức phản ánh, kiến nghị bằng điện thoại qua số điện thoại đường dây nóng 024.32151184 (trường hợp phản ánh, kiến nghị từ nước ngoài, gọi theo số 0084.2432151184) của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính trực thuộc Văn phòng Bộ GTVT...

Tin liên quan