Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động trực quan

NGUYỄN MINH
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Thông tin từ Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), trong năm 2023, sẽ có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền lưu động, cổ động trực quan được tổ chức trên toàn quốc.

To chuc nhieu hoat dong van hoa, van nghe, tuyen truyen co dong truc quan - Hinh anh 1
Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động trực quan. 

Theo đó, trong tháng 4 tới sẽ diễn ra Hội diễn nghệ thuật quần chúng ca khúc cách mạng tại tỉnh Vĩnh Phúc. Từ ngày 18/5 đến 21/5 có Hội thi tuyên truyền lưu động và Triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền về “Biển và hải đảo Việt Nam” tại thành phố Hải Phòng.


Trong tháng 6, Cục Văn hóa cơ sở tổ chức Triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền về kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023). Tháng 8 có Diễn đàn, hát dân ca ba miền tại tỉnh Nghệ An. Tháng 9 có Hội thi tiểu phẩm cải lương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” tại tỉnh Kiên Giang và Triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền “Văn hóa ứng xử, đạo đức lối sống con người Việt Nam”... Trong hai tháng 10 và 11, sẽ có Triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền về các giá trị văn hóa, con người Việt Nam nhằm mục tiêu phát triển bền vững đất nước và Liên hoan trình diễn các Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền lưu động, cổ động trực quan được tổ chức nhằm đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương và toàn xã hội về vị trí, vai trò, đóng góp của văn hóa trong phát triển bền vững kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Tin liên quan