Từ 1/7, lệ phí cấp căn cước công dân giảm 50%

NGUYÊN LÊ
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Kể từ ngày 1/7 đến 31/12/2023, lệ phí cấp căn cước công dân sẽ bằng bằng 50% mức thu lệ phí hiện nay.

Tu 1/7, le phi cap can cuoc cong dan giam 50%  - Hinh anh 1
Từ ngày 1/7 đến hết năm 2023, lệ phí cấp căn cước công dân sẽ bằng bằng 50% mức thu lệ phí hiện nay.
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 44/2023 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.
Theo Thông tư, kể từ ngày 1/7 đến hết năm 2023, lệ phí cấp căn cước công dân sẽ bằng bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Điều 4 Thông tư 59/2019/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân.
Cụ thể, từ 1/7, công dân chuyển từ chứng minh nhân dân 9 số, chứng minh nhân dân 12 số sang cấp thẻ căn cước công dân sẽ nộp lệ phí với mức 15.000 đồng/thẻ căn cước công dân.
Đổi thẻ căn cước công dân khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhận dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu: 25.000 đồng/thẻ căn cước công dân.
Cấp lại thẻ căn cước công dân khi bị mất, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam: 35.000 đồng/thẻ căn cước công dân.

Tin liên quan