Xếp hạng 5 di tích quốc gia

THANH TRUNG
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyết định xếp hạng 5 di tích quốc gia tại các tỉnh Thái Bình, Sơn La, Lạng Sơn, Đắk Nông và Bắc Giang.

Xep hang 5 di tich quoc gia - Hinh anh 1
Di tích khảo cổ Hang Phja Thạng, xã Tân Đoàn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. 

Cụ thể, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyết định xếp hạng di tích quốc gia:

1. Di tích lịch sử Miếu Giàng, xã Đông Á, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình;


2. Di tích khảo cổ Mái đá Bản Mòn, xã Thôm Mòn, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La;

3. Di tích khảo cổ Hang Phja Thạng, xã Tân Đoàn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn;

4. Di tích khảo cổ Hang C6-1, xã Đắk Sôr, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông;

5. Di tích lịch sử Địa điểm làng chiến đấu Long Trì, thị trấn Tân An, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.

Ủy ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Tin liên quan