Lốp không hơi: Giải pháp an toàn cho xe ô tô

Lốp không hơi: Giải pháp an toàn cho xe ô tô

Giaothonghanoi - Thay thế những chiếc lốp hơi, giảm thời gian chăm sóc và mang đến độ an toàn cao khi tham gia giao thông là giải pháp để thúc đẩy để đưa lốp không hơi vào ứng dụng trong thực tế.