Cách ly ngay các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam

Cách ly ngay các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam

Giaothonghanoi - Trong thời gian gần đây, trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã ghi nhận các trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và lưu trú, làm việc trên địa bàn Thành phố chưa được cách ly theo đúng quy định của Bộ Y tế.