Mở rộng quy mô Dự án bến cảng số 5, số 6 khu bến cảng Lạch Huyện

Mở rộng quy mô Dự án bến cảng số 5, số 6 khu bến cảng Lạch Huyện

Giaothonghanoi - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Quyết định 186/QĐ-TTg ngày 11/2/2022 chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng bến cảng số 5, số 6 khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng đã được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 299/QĐ-TTg ngày 04/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.