Cầu Đuống hơn 100 tuổi có nên thay mới?

Cầu Đuống hơn 100 tuổi có nên thay mới?

Giaothonghanoi - Ban QLDA 6 đề xuất xây dựng cầu Đuống mới với tổng mức đầu tư khoảng 1.793 tỷ đồng. Cây cầu Đuống mới sẽ đồng bộ quy hoạch giao thông của TP Hà Nội, giảm thiểu ùn tắc, nâng cao năng lực vận tải đường thủy trên hành lang đường thủy số 1.
Cầu, đường bộ có thời gian tính hao mòn tài sản là 40 năm

Cầu, đường bộ có thời gian tính hao mòn tài sản là 40 năm

Giaothonghanoi - Theo đề xuất tại dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính quy định về chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, thì đường và các công trình phụ trợ gắn liền với đường, cầu đường bộ và các công trình phụ trợ gắn liền với cầu đường bộ có thời gian sử dụng 40 năm, tỷ lệ hao mòn 2,5%/năm.