Doanh thu, thị phần vận tải đường sắt lao dốc như thế nào?

Doanh thu, thị phần vận tải đường sắt lao dốc như thế nào?

Vào những năm 80 của thế kỷ 20, khối lượng vận chuyển của đường sắt so với toàn ngành giao thông vận tải đã đạt tới 4,85 tỷ HK.km (hành khách - Kilômét) chiếm 29,2% tổng lượng luân chuyển hành khách toàn ngành giao thông vận tải và đạt 1,00 tỷ Tấn.km chiếm 7,5% tổng lượng luân chuyển hàng hóa toàn ngành.