Đình chỉ các chuyến bay Boeing 737 Max vào không phận Việt Nam

Đình chỉ các chuyến bay Boeing 737 Max vào không phận Việt Nam

Giaothonghanoi - Sáng 13/3, Cục hàng không Việt Nam phát đi thông báo về việc quyết định tạm thời không cấp phép bay mới và đình chỉ hiệu lực phép bay đã cấp đối với các chuyến bay sử dụng loại máy bay Boeing 737 Max trong vùng trời Việt Nam.