Phân biệt xăng giả, xăng thật

Phân biệt xăng giả, xăng thật

Xăng thật có độ trong suốt, còn xăng giả có thể có tạp chất. Xăng thật không có phân lớp, trong khi xăng giả có thể phân lớp.
Không phân biệt đối xử nhà đầu tư làm cao tốc Bắc - Nam

Không phân biệt đối xử nhà đầu tư làm cao tốc Bắc - Nam

Sẽ không có sự phân biệt và nhà đầu tư nào đạt chuẩn làm đường cao tốc Bắc – Nam. Quan điểm đó được Bộ Giao thông vận tải khẳng định tại Hội nghị kêu gọi đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 diễn ra vừa qua.