Hoàn thành sửa chữa hầm Phước Tượng

Hoàn thành sửa chữa hầm Phước Tượng

Giaothonghanoi - Sau một thời gian tiến hành trung tu, từ ngày hôm qua (2/4), việc duy tu, sửa chữa hầm Phước Tượng đã hoàn thành sớm hơn tiến độ 1 tuần, việc lưu thông hai chiều qua hầm đã trở lại bình thường.