Subaru triệu hồi 802 xe Impreza 2021 tại Mỹ

Subaru triệu hồi 802 xe Impreza 2021 tại Mỹ

Giaothonghanoi - Lệnh triều hồi đã được ban hành để thu hồi toàn bộ xe Impreza năm 2021 được bán tại thị trường Mỹ, nguyên nhân được cho là xe đã gặp phải vấn đề tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến tay điều khiển.
Quy hoạch giao thông Hà Nội: Tăng tính tích hợp, đa ngành

Quy hoạch giao thông Hà Nội: Tăng tính tích hợp, đa ngành

Giaothonghanoi - Hà Nội vừa công bố kế hoạch chuẩn bị lập Quy hoạch TP Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2045. Trong đó, TP lưu ý việc thực hiện quy hoạch phải được triển khai theo phương pháp tích hợp, đa ngành, bảo đảm sự thống nhất và đồng bộ trong định hướng phát triển… Đây là định hướng quan trọng, cần nhanh chóng xác lập, nhất là khi Hà Nội đang thực hiện hàng loạt dự án giao thông đô thị mang tính chất kết nối vùng và quốc gia.