Hà Nội: Vận chuyển hành khách công cộng đạt 17 - 18% trong năm 2021

Hà Nội: Vận chuyển hành khách công cộng đạt 17 - 18% trong năm 2021

Giaothonghamoi - Thực hiện kế hoạch Năm An toàn giao thông 2021 của Uỷ ban ATGT quốc gia với chủ đề "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông". Mới đây, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo trật tự, ATGT, giảm ùn tắc trên địa bàn.