Tóm tắt quá trình công tác của Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ

Tóm tắt quá trình công tác của Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ

Giaothonghanoi - Đồng chí Vương Đình Huệ sinh năm 1957, quê quán ở xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Đồng chí có học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Đồng chí Vương Đình Huệ là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.