Một số điểm mới trong thống kê, theo dõi tai nạn giao thông đang được dự thảo

Một số điểm mới trong thống kê, theo dõi tai nạn giao thông đang được dự thảo

Giaothonghanoi - Hiện Bộ Công an đâng xây dựng dự thảo Thông tư quy định chỉ tiêu thống kê, tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu về TNGT thay thế Thông tư số 58/2009/TT-BCA(C11) ngày 28/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định và hướng dẫn thống kê, tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin về TNGT đường bộ.