Không phân biệt đối xử nhà đầu tư làm cao tốc Bắc - Nam

Không phân biệt đối xử nhà đầu tư làm cao tốc Bắc - Nam

Sẽ không có sự phân biệt và nhà đầu tư nào đạt chuẩn làm đường cao tốc Bắc – Nam. Quan điểm đó được Bộ Giao thông vận tải khẳng định tại Hội nghị kêu gọi đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 diễn ra vừa qua.
Cao tốc Bắc-Nam: Đấu thầu chọn nhà đầu tư ‘lời ăn, lỗ chịu’

Cao tốc Bắc-Nam: Đấu thầu chọn nhà đầu tư ‘lời ăn, lỗ chịu’

Theo ông Nguyễn Danh Huy, Vụ trưởng Vụ Đối tác công-tư (PPP-Bộ Giao thông Vận tải), để loại bỏ các nhà đầu tư không đảm bảo năng lực tham gia vào dự án cao tốc Bắc-Nam, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tiến hành lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu thầu cạnh tranh đối với những dự án thực hiện theo hình thức PPP.