Phát triển xe điện vẫn còn nhiều vướng mắc

Phát triển xe điện vẫn còn nhiều vướng mắc

Giaothonghanoi - Việc chuyển dịch sang xe điện là tất yếu nhằm giảm lượng khí thải có hại ra môi trường. Tuy nhiên để có thể phổ biến loại phương tiện xanh này, hiện Việt Nam chưa có quy chuẩn, tiêu chuẩn về việc xây dựng trạm sạc và hệ thống thiết bị bảo vệ trạm sạc.