Sớm tích hợp và chuẩn hóa

Sớm tích hợp và chuẩn hóa

Tại nhiều nút giao thông trên địa bàn Thủ đô hiện được bố trí rất nhiều camera giám sát, thậm chí có những nút bố trí tới hàng chục chiếc. Điển hình như nút giao Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch có khoảng 20 camera; nút giao Kim Mã - Núi Trúc có 12 camera; nút giao Nguyễn Thái Học - Cửa Nam được lắp 9 camera...
Hà Nội sẽ kết nối toàn bộ camera giao thông, an ninh trên địa bàn

Hà Nội sẽ kết nối toàn bộ camera giao thông, an ninh trên địa bàn

Trước thực trạng số lượng chủng loại và chức năng của các loại camera giám sát giao thông an ninh trên địa bàn đang thiếu tính đồng bộ, chồng chéo gây lãng phí ngân sách và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, Sở GTVT Hà Nội cho biết từ nay đến năm 2020 thành phố sẽ có đề án xây dựng trung tâm CNTT điều hành lắp đặt và quản lý chung toàn bộ hệ thống camera trên địa bàn.