Chen lấn khi lên xuống xe buýt: Đã là chuyện quá khứ!

Chen lấn khi lên xuống xe buýt: Đã là chuyện quá khứ!

Trước đây người đi xe buýt vẫn nhiều phen “hú hồn” trước cảnh chen lấn xô đẩy do ứng xử kém văn hóa của một bộ phận hành khách gây ra. Nhưng giờ đây những hình ảnh xấu xí đó đã được loại bỏ khi văn minh xe buýt dần trở thành khái niệm quen thuộc, đi vào đời sống.