Hai dự án cao tốc Bắc – Nam lựa chọn xong nhà thầu tư vấn

Hai dự án cao tốc Bắc – Nam lựa chọn xong nhà thầu tư vấn

Bộ GTVT đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn, khảo sát, thiết kế kỹ thuật của 11 dự án cao tốc Bắc - Nam. Trong đó, 2 dự án được thực hiện bằng hình thức đầu tư công đã chọn xong nhà thầu là : Cao Bồ - Mai Sơn thuộc Sở GTVT Ninh Bình và Cam Lộ - La Sơn thuộc BQL dự án đường Hồ Chí Minh.