Hơn 600 người tử vong vì tai nạn giao thông trong tháng 7/2018

Hơn 600 người tử vong vì tai nạn giao thông trong tháng 7/2018

Theo số liệu thống kê của Văn phòng Bộ Công An công bố (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông; cháy, nổ tháng 7/2018 (từ ngày 16/6/2018 đến ngày 15/7/2018), cả nước để xảy ra 1.348 vụ tai nạn giao thông, làm chết 611 người, bị thương 1.079 người.