Bố trí toa riêng cho khách đi tàu từ vùng có nguy cơ cao

Bố trí toa riêng cho khách đi tàu từ vùng có nguy cơ cao

Giaothonghanoi - Trong thời gian thí điểm, hành khách được phân loại theo các địa phương/khu vực có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao đến địa phương/khu vực có nguy cơ tương đương hoặc thấp hơn. Hành khách kê khai thông tin, hoàn thành bản cam kết tại ga xuất phát theo mẫu.