Trên công trình đường đua F1 Hà Nội

Trên công trình đường đua F1 Hà Nội

Giaothonghanoi - Gần 600 công nhân của 6 đơn vị thi công liên tục 3 ca/ngày, đêm để đảm bảo đường đua F1 Hà Nội hoàn thành đúng thời hạn.