Thời hạn lưu trữ thông tin trong tài khoản định danh điện tử

MINH THƯ
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Thời hạn lưu trữ thông tin về tài khoản định danh điện tử là vĩnh viễn. Dù công dân có đổi, hoặc không sử dụng chiếc điện thoại thông minh đó nữa, thì mọi lưu trữ trên ứng dụng VNeID vẫn còn nguyên.

Thoi han luu tru thong tin trong tai khoan dinh danh dien tu  - Hinh anh 1
Ứng dụng VNeID của Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư - Ảnh: VGP/NN 

Căn cứ quy định tại Điều 12 Nghị định 59/2022/NĐ-CP, thì tài khoản định danh điện tử được phân loại thành 2 mức độ.

Tài khoản định danh điện tử mức độ 1 là tài khoản định danh điện tử được cấp cho công dân Việt Nam, gồm những thông tin sau: Số định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; ảnh chân dung.

Tài khoản định danh điện tử mức độ 1 của người nước ngoài sẽ chứa các thông tin sau: Số định danh của người nước ngoài; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; quốc tịch; số, ký hiệu, ngày, tháng, năm, loại giấy tờ và nơi cấp hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế. Ảnh chân dung.

Tài khoản định danh điện tử mức 2 là tài khoản được tạo lập trong trường hợp thông tin của cá nhân kê khai đã được xác minh bằng ảnh chân dung, hoặc vân tay trùng khớp với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân, hoặc Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh.

Đồng thời, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 được tích hợp thêm các giấy tờ, như: Giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế, hộ chiếu...

Tài khoản định danh điện tử mức 2 là mức độ cao nhất của tài khoản định danh cá nhân.

Điều 11 Nghị định 59/2022/NĐ-CP quy định về các đối tượng sau đây sẽ được cấp tài khoản định điện tử: Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên; đối với công dân Việt Nam là người chưa đủ 14 tuổi, hoặc là người được giám hộ... được đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha, mẹ, hoặc người giám hộ;

Người nước ngoài từ đủ 14 tuổi trở lên nhập cảnh vào Việt Nam; đối với người nước ngoài là người chưa đủ 14 tuổi, hoặc là người được giám hộ... được đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha, mẹ, hoặc người giám hộ;

Cơ quan, tổ chức được thành lập, hoặc đăng ký hoạt động tại Việt Nam.

Hiện nay, nhiều người đã xác lập tài khoản định danh điện tử mức 2 băn khoăn về thời hạn lưu trữ thông tin về tài khoản định danh điện tử là bao lâu. Về vấn đề này, theo Điều 21 Nghị định 59/2022/NĐ-CP quy định về lưu trữ thông tin trong hệ thống định danh và xác thực điện tử như sau: Thông tin về tài khoản định danh điện tử được lưu trữ vĩnh viễn trong hệ thống định danh và xác thực điện tử.

Thông tin lịch sử về việc sử dụng tài khoản định danh điện tử được lưu trữ trong hệ thống định danh và xác thực điện tử với thời hạn 5 năm kể từ thời điểm sử dụng tài khoản.

Như vậy, thời hạn lưu trữ thông tin về tài khoản định danh điện tử là vĩnh viễn. Dù công dân có đổi, hoặc không sử dụng chiếc điện thoại thông minh đó nữa, thì mọi lưu trữ trên ứng dụng VNeID vẫn còn nguyên.

Tin liên quan