Mức thu phí sử dụng đường bộ mới áp dụng từ 1/2/2024

Mức thu phí sử dụng đường bộ mới áp dụng từ 1/2/2024

Giaothonghanoi - Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2023/NĐ-CP quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ; trong đó, Nghị định quy định rõ mức thu phí sử dụng đường bộ đối với từng loại phương tiện.
Quy định mới về giấy xác nhận cư trú

Quy định mới về giấy xác nhận cư trú

Giaothonghanoi - Theo thông tư 66/2023/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi quy định về xác nhận thông tin cư trú tại Điều 17 Thông tư 55/2021, từ 01/01/2024 thời hạn của giấy xác nhận cư trú được tăng lên 1 năm và người dân có thể đăng ký cư trú qua ứng dụng VNeID.
Các trường hợp cán bộ Cảnh sát giao thông được dừng phương tiện giao thông

Các trường hợp cán bộ Cảnh sát giao thông được dừng phương tiện giao thông

Giaothonghanoi - Điều 87 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định: “Cảnh sát giao thông đường bộ thực hiện việc tuần tra, kiểm soát để kiểm soát người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ; xử lý vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ đối với người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình...”.