Không từ chối tiếp nhận hồ sơ xin phép chở hàng siêu trường, siêu trọng

 
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Đây là yêu cầu của Cục Đường bộ Việt Nam đối với những Khu quản lý đường bộ và Sở GTVT các tỉnh thành đối với việc cấp giấy phép lưu hành cho xe chở hàng siêu trường, siêu trọng.

Khong tu choi tiep nhan ho so xin phep cho hang sieu truong, sieu trong - Hinh anh 1
Vận chuyển cánh quạt gió qua đèo An Khê QL19. 

Ngày 10/5, Cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) đã có văn bản gửi các Khu quản lý đường bộ (QLĐB) và Sở GTVT trên cả nước tiếp tục thực hiện công tác cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ (GPLHX) theo đúng ý kiến chỉ đạo của Cục ĐBVN tại Công văn số 2453/CĐBVN-QLBTKCHTGT ngày 20/4/2023.

Theo đó, không được từ chối tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp GPLHX, không yêu cầu thêm các hồ sơ, tài liệu hay chứng minh, giải trình ngoài quy định. Trường hợp từ chối cấp GPLHX phải nêu rõ lý do và trả lời bằng văn bản để doanh nghiệp được biết.

Nội dung trong GPLHX về tổng khối lượng của tổ hợp phương tiện khi lưu thông đúng quy định tại Phụ lục 3, Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT, bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời, phải đáp ứng yêu cầu vận chuyển của doanh nghiệp và người dân (bao gồm: trường hợp xe quá khổ giới hạn lưu thông vận chuyển hàng hóa có khối lượng kết cấu đặc biệt không thể tháo rời, chở ô tô).

Đối với công tác công bố tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ, điều chỉnh tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ và báo cáo tình hình cấp GPLHX theo quy định tại Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT, đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện theo đúng hướng dẫn của Cục ĐBVN tại văn bản số 2453/CĐBVN-QLBTKCHTGT ngày 20/4/2023 và văn bản số 2729/CĐBVN-QLBTKCHTGT ngày 28/4/2023.

Đối với kiến nghị sửa đổi, bổ sung Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT: Cục ĐBVN đã có văn bản số 2396/CĐBVN-PCTT ngày 18/4/2023 đề nghị Bộ GTVT bổ sung vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 07/9/2015 của Bộ GTVT.

Do đó, Cục ĐBVN sẽ nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị trong quá trình xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT.

Với những nội dung khác liên quan đến công tác cấp GPLHX, Cục ĐBVN sẽ tiếp tục xử lý kiến nghị, phản ánh của các cơ quan và tổ chức, cá nhân (nếu có) để có hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời trong công tác cấp GPLHX trên đường bộ.

Trong đó, chú trọng tăng cường tuyên truyền, phổ biến, tập huấn các quy định của pháp luật; tăng cường tuần tra, kiểm tra việc chấp hành và sử dụng giấy phép lưu hành đặc biệt, vận chuyển hàng hóa đúng là hàng siêu trường, siêu trọng; lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác cấp GPLHX... nhằm đảm bảo an toàn giao thông, đáp ứng yêu cầu vận tải của doanh nghiệp và người dân.

QUÝ NGUYỄN/KTĐT

Tin liên quan