Bình Phước đề nghị hỗ trợ 5.000 tỷ đồng đầu tư cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

MINH THƯ
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Tỉnh uỷ Bình Phước vừa đề xuất trung ương hỗ trợ xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Ảnh minh hoạ 

Dự án tuyến cao tốc đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành thuộc quy hoạch cao tốc Bắc - Nam phía Tây, có ý nghĩa quan trọng kết nối vùng Tây Nguyên với các tỉnh vùng Đông Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh; mở ra cơ hội phát triển cho cả vùng nói chung, tỉnh Bình Phước, Đắk Nông nói riêng; đồng thời đây cũng là dự án trọng điểm được Chính phủ quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Trường hợp nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước là 9.000 tỷ đồng để đầu tư tuyến cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành thì tổng mức đầu tư dự án khoảng 30.151 tỷ đồng. Trong đó chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 5.699 tỷ đồng; thời gian thu phí khoảng là 21 năm 9 tháng.

Về phần vốn ngân sách thực hiện dự án giải phóng mặt bằng của tỉnh Bình Phước và Đắk Nông đã bố trí 4.000 tỷ đồng, trong đó tỉnh Bình Phước là 3.000 tỷ đồng và tỉnh Đắk Nông là 1.000 tỷ đồng.

Trường hợp vốn ngân sách Nhà nước tham gia 4.000 tỷ đồng thì tổng mức đầu tư  dự án sẽ là 30.746 tỷ đồng, thời gian thu phí dự án dự kiến là 26 năm 6 tháng.

Trong điều kiện ngân sách tỉnh Bình Phước còn gặp nhiều khó khăn, cơ cấu ngân sách chưa thật sự bền vững (thu từ tiền sử dụng đất và thuê đất một lần chiếm gần 46% thu ngân sách địa phương được hưởng), tỉnh chưa cân đối được thu - chi ngân sách.

Nếu không có sự hỗ trợ của Trung ương sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhất là dự toán điều chỉnh giai đoạn 2023 - 2025, Bộ Tài chính dự kiến điều chỉnh giảm trợ cấp ngân sách Trung ương cho Bình Phước khoảng trên 5.000 tỷ đồng (mỗi năm gần 2.000 tỷ đồng).

Do đó, Tỉnh ủy Bình Phước đề nghị Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm, xem xét và hỗ trợ vốn ngân sách Trung ương khoảng 5.000 tỷ đồng từ nguồn vượt thu ngân sách Trung ương năm 2022 dành cho tỉnh Bình Phước để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành để rút ngắn thời gian thu phí.

Tin liên quan