Bộ Giao thông siết chặt công tác phòng dịch trên công trường

QUÝ NGUYỄN
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) yêu cầu các đơn vị phải thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch trên công trường; tuyệt đối tránh tâm lý lơ là, chủ quan.

 Các đơn vị phải đảm bảo tuyệt đối công tác phòng dịch trên các công trường.

Đây là nội dung chính trong văn bản yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình thi công xây dựng các công trình ngành GTVT vừa được Bộ GTVT gửi tới các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, sở GTVT, doanh nghiệp dự án giao thông.

Trong văn bản trên, Bộ GTVT nhấn mạnh, các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông cần đáp ứng tiến độ, thực hiện tốt chỉ đạo của Chính phủ về mục tiêu vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội.

Để thực hiện được mục tiêu kép trên, Bộ GTVT yêu cầu các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, sở GTVT, doanh nghiệp dự án tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định, chỉ đạo về phòng, chống dịch trên công trường.

Bên cạnh đó, các đơn vị trên cần báo cáo việc huy động nhân lực, thiết bị, vận chuyển vật liệu, tổ chức công trường, công tác phòng, chống dịch Covid-19, tiêm chủng, các ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến quá trình triển khai dự án.

Ngoài ra, các đơn vị cũng cần đưa ra đề xuất các giải pháp ứng phó để đáp ứng chất lượng, tiến độ; báo cáo gửi về Bộ GTVT để chỉ đạo, điều hành hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị nêu trên thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, các quy định, quy chế phòng, chống dịch của Bộ Y tế và chính quyền địa phương nơi dự án đi qua.

Tin liên quan