Bộ Giao thông Vận tải đã giải ngân được gần 37.171 tỉ đồng

THỂ NY
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Theo Vụ Kế hoạch - Đầu tư (Bộ GTVT), tính đến hết tháng 12/2021, Bộ này đã giải ngân được gần 37.171 tỉ đồng (đạt 85,6% kế hoạch).

Hết tháng 12/2021, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã giải ngân được gần 37.171 tỷ đồng, đạt 85,6% kế hoạch giao.  
Theo thống kê, 10 chủ đầu tư có kết quả giải ngân tốt nhất năm 2021, gồm 5 đơn vị đã đạt kết quả giải ngân 100% kế hoạch: Ban Quản lý dự án (BQLDA) Hàng hải (122 tỷ đồng); Sở GTVT Thái Bình (300 tỷ đồng, dự án Quốc lộ (QL)37 và cầu Sông Hóa); BQLDA công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn Đắk Lắk (275 tỷ đồng, dự án tránh phía TP Buôn Ma Thuột); Sở GTVT Hải Phòng (2.030 tỷ đồng, QL37 qua Hải Phòng); Sở GTVT Hải Dương (210 tỷ đồng, QL37 qua Hải Dương).
BQLDA Thăng Long được phân bổ khối lượng giải ngân lớn nhất ngành GTVT (chiếm hơn 19% kế hoạch vốn của Bộ GTVT), đến hết tháng 12/2021, lũy kế giải ngân của đơn vị đạt hơn 7.900 tỷ đồng, đạt 95,3%. 4 đơn vị khác có kết quả giải ngân cao, đạt trên 90% gồm: Tổng cục Đường bộ Việt Nam lũy kế giải ngân 1.409 tỷ đồng, đạt 94,7%; BQLDA Đường sắt lũy kế giải ngân hơn 3.300 tỷ đồng, đạt gần 94%; BQLDA 6 lũy kế giải ngân 1.866 tỷ đồng, đạt 92,8% và Sở GTVT Nghệ An lũy kế giải ngân 282 tỷ đồng, đạt 97%.
Bên cạnh các đơn vị có kết quả giải ngân tốt, vẫn còn một số chủ đầu tư, BQLDA có kết quả giải ngân chưa đáp ứng được yêu cầu, thấp hơn mức trung bình chung của Bộ (85,6%).
Vụ Kế hoạch - Đầu tư cho biết, dự kiến đến hết tháng 1/2022, Bộ GTVT sẽ tiếp tục giải ngân tối thiểu hơn 4.400 tỷ đồng để phấn đấu kết quả giải ngân đạt tối thiểu 96%, đáp ứng mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 63 của Chính phủ.

Tin liên quan