Bộ Giao thông yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ thu phí không dừng

 
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Để đẩy nhanh tiến độ dự án thu phí không dừng theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đề nghị các địa phương cùng chung tay vào cuộc.

Bộ GTVT vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, TP đẩy nhanh triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng trên toàn quốc theo Quyết định 19/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
Bộ GTVT cho biết, việc triển khai thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng để thay thế cho phương thức thu phí thủ công, một dừng được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xác định là nhiệm vụ bắt buộc phải triển khai thực hiện nhằm tăng cường minh bạch trong hoạt động thu phí, văn minh, thuận tiện cho người tham gia giao thông, tiết kiệm chi phí xã hội.
Theo Bộ GTVT, thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cơ quan này đã chia hệ thống trạm thu phí do Bộ là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thành 2 giai đoạn (giai đoạn 1 gồm 44 trạm, giai đoạn 2 gồm 33 trạm; trong đó có một số trạm do địa phương là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã tham gia vào dự án giai đoạn 1) và đã lựa chọn 2 nhà cung cấp dịch vụ triển khai thực hiện.
Trong đó, Dự án giai đoạn 1 do Công ty TNHH Thu phí tự động VETC là nhà cung cấp dịch vụ, dự án giai đoạn 2 do Công ty Cổ phần giao thông số Việt Nam là nhà cung cấp dịch vụ.
Để đẩy nhanh tiến độ dự án thu phí không dừng theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ GTVT đề nghị UBND các tỉnh, TP khẩn trương tự tổ chức thực hiện hệ thống thu phí điện tử không dừng. Nếu địa phương nào tự tổ chức thực hiện không khả thi thì lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí đã được Bộ GTVT lựa chọn để thực hiện việc thu phí điện tử không dừng cho các trạm thu phí do mình quản lý đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ và kết nối liên thông trong toàn hệ thống thu phí điện tử không dừng; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tiến độ và mọi vấn đề có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện.
Đối với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ GTVT giao nhiệm vụ phối hợp với UBND các tỉnh, TP và các nhà cung cấp dịch vụ thu phí trong quá trình triển khai, đảm bảo tiến độ, đồng bộ, kết nối liên thông với hệ thống thu phí điện tử không dừng do Bộ GTVT đang triển khai.

Quý Nguyễn

Tin liên quan