Bộ GTVT chốt thời hạn điều chỉnh vốn dự án giao thông năm 2022

NGUYỄN MINH
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ trưởng Bộ GTVT vừa có công điện yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án rà soát, chuẩn xác kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 các dự án do Bộ GTVT quản lý.

Bo GTVT chot thoi han dieu chinh von du an giao thong nam 2022 - Hinh anh 1
Bộ GTVT chốt thời hạn điều chỉnh vốn dự án giao thông năm 2022. 

Theo đó, Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu thủ trưởng các chủ đầu tư, ban quản lý dự án căn cứ yêu cầu về tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án, tiến hành rà soát, đánh giá khả năng thực hiện, chuẩn xác nhu cầu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 theo từng dự án được giao quản lý.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu thủ trưởng các chủ đầu tư, ban quản lý dự án làm rõ nguyên nhân đề xuất tăng/giảm nhu cầu so với kế hoạch năm đã được giao của từng dự án (nếu có); tổng hợp báo cáo Bộ GTVT (qua Vụ Kế hoạch - Đầu tư) về nhu cầu điều hòa, điều chỉnh kế hoạch trước ngày 31/10/2022.


Quá thời hạn trên, các đơn vị không có báo cáo được hiểu là không có nhu cầu điều hòa điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022.

Trên cơ sở báo cáo của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, Bộ trưởng Bộ GTVT giao Vụ Kế hoạch - Đầu tư tổng hợp nhu cầu điều hòa, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 giữa các dự án do Bộ GTVT quản lý, tham mưu Bộ trưởng xem xét quyết định trước ngày 15/11/2022 theo quy định tại Nghị định số 40 ngày 6/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

Việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên điều hòa, điều chỉnh kế hoạch giữa các dự án trong cùng đơn vị. Đối với đề xuất giảm kế hoạch chỉ được điều chỉnh khi dự án khác có nhu cầu tăng kế hoạch.

Căn cứ đề xuất điều hòa, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công, Bộ sẽ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 của các tổ chức, cá nhân được phân công theo dõi và người đứng đầu các đơn vị.

Thủ trưởng các chủ đầu tư, ban quản lý dự án chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về tính chính xác của các thông tin, số liệu báo cáo và kết quả giải ngân kế hoạch năm 2022 của các dự án được giao quản lý.

Tin liên quan