Bộ GTVT yêu cầu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công năm 2021 trước 31/12/2022

 
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ trưởng Bộ GTVT vừa có Chỉ thị số 06/CT-BGTVT về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 nhằm thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Một đơn vị nhà thầu đang tiến hành thi công cao tốc Bắc-Nam. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+) 

Theo đó, Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các cơ quan tham mưu liên quan của Bộ quyết liệt tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công, đẩy mạnh tiến độ giải ngân các dự án, đồng thời chú trọng đến công tác kiểm soát chất lượng. Để đạt được các mục tiêu trên, yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án phân công trách nhiệm cụ thể lãnh đạo đơn vị, cán bộ theo dõi tiến độ thực hiện các dự án, báo cáo về Bộ qua Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông và Vụ Kế hoạch - Đầu tư.
Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà thầu, tư vấn; thủ tục điều chỉnh thiết kế, dự toán, thủ tục quyết toán các dự án. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đang triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng yêu cầu.
Chủ động, quyết liệt chỉ đạo, cử cán bộ có đủ thẩm quyền thường xuyên có mặt tại hiện trường phối hợp, làm việc với các địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng.
Căn cứ kế hoạch giải ngân chi tiết hàng tháng đã được Bộ chấp thuận để làm cơ sở chỉ đạo, điều hành thực hiện; đảm bảo kế hoạch giải ngân tổng thể các dự án của Bộ trong năm 2021: hết tháng 12/2021 đạt tối thiểu 90% kế hoạch và đến 31/01/2022 phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch. Trong đó các dự án có nguồn vốn kéo dài từ kế hoạch năm 2020 phải giải ngân toàn bộ trước ngày 31/12/2021.
Đối với một số dự án mới được giao bổ sung kế hoạch, yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án căn cứ tiến độ triển khai, cập nhật, chuẩn xác kế hoạch giải ngân chi tiết từng tháng còn lại trong năm 2021 gửi Bộ GTVT (qua Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông và Vụ Kế hoạch - Đầu tư) theo đúng thời hạn quy định trong Quyết định giao vốn, để Lãnh đạo Bộ xem xét, chấp thuận làm cơ sở chỉ đạo, điều hành và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch của đơn vị.

Thường xuyên rà soát, cập nhật kế hoạch thực hiện - giải ngân của từng dự án/gói thầu để kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, đề xuất biện pháp xử lý; thực hiện công tác báo cáo giải ngân đúng thời hạn, số liệu báo cáo phải chính xác, trung thực.
Rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ thanh toán, đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Xử lý nghiêm cán bộ, phòng, ban không tuân thủ quy trình giải ngân, gây khó khăn cho đơn vị khi làm thủ tục thanh toán.
Yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo an toàn cho người lao động theo đúng quy định về phòng, chống dịch; đảm bảo chất lượng công trình, coi việc đảm bảo chất lượng là ưu tiên hàng đầu ngay từ khâu chuẩn bị đầu tư, thiết kế, dự toán và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chất lượng, tiến độ dự án.
Bộ GTVT yêu cầu Vụ Kế hoạch và đầu tư kiên quyết điều chuyển kế hoạch vốn từ dự án không hiệu quả, chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt còn thiếu vốn.
Bộ GTVT cũng giao Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện đầu tư các dự án. Đặc biệt dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam, Mỹ Thuận - Cần Thơ, tuyến đường bộ nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với Cầu Giẽ - Ninh Bình và các dự án có tiến độ thực hiện, giải ngân chậm.
Theo vụ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2021, Bộ GTVT được giao kế hoạch khoảng 43.401 tỷ đồng, gồm: 42.996 tỷ đồng vốn kế hoạch năm 2021 và khoảng 405 tỷ đồng kế hoạch kéo dài.
Đến nay, Bộ GTVT đã giao kế hoạch chi tiết 40.933/42.996 tỷ đồng, đạt 95,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, còn lại 2.062,91 tỷ đồng đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục để giao chi tiết kế hoạch.
Trong 5 tháng đầu năm 2021, Bộ GTVT đã giải ngân được khoảng 13.516 tỷ đồng, đạt 32,7% kế hoạch đã phân bổ và đạt 32,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Thảo Nguyên

Tin liên quan