Bộ GTVT yêu cầu rà soát tổng mức đầu tư các dự án do giá vật liệu tăng cao

THỂ NY
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án rà soát tổng mức đầu tư các dự án khởi công mới trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị rà soát tổng mức đầu tư các dự án để kịp thời có giải pháp xử lý phù hợp. Ảnh minh hoạ 

Theo đó, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Bộ Giao thông Vận tải đã dự kiến bố trí vốn để khởi công mới 64 dự án.

Tuy nhiên, trong quá trình hoàn thiện thủ tục để quyết định đầu tư các dự án, một số chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án phản ánh do giá nhiên liệu, vật liệu thi công tăng cao đột biến thời gian gần đây dẫn tới tổng mức đầu tư trình duyệt vượt quá tổng mức đầu tư trong quyết định chủ trương đầu tư, không đảm bảo điều kiện quyết định đầu tư dự án.

Trước thực trạng này, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án rà soát, cập nhật tổng mức đầu tư bước dự án đầu tư theo giá cả tại thời điểm hiện nay.

Trường hợp tổng mức đầu tư bước dự án đầu tư vượt quá mức tổng mức đầu tư đã phê duyệt trong quyết định chủ trương đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị đề xuất giải pháp xử lý theo hướng tạm dừng chủ trương đầu tư các dự án chưa quá cấp thiết để tập trung nguồn vốn triển khai các dự án cấp bách, trọng điểm.

Mặt khác, các đơn vị có giải pháp phân kỳ, điều chỉnh phạm vi, quy mô dự án hoặc lồng ghép với nguồn vốn ngân sách địa phương, đảm bảo phần vốn ngân sách Trung ương trong tổng mức đầu tư bước dự án đầu tư không vượt quá phần vốn ngân sách Trung ương trong tổng mức đầu tư tại quyết định chủ trương đầu tư.

Đối với các dự án chưa được quyết định chủ trương, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu rà soát, cập nhật sơ bộ tổng mức đầu tư bước chủ trương đầu tư theo giá cả tại thời điểm hiện nay.

Trường hợp nhu cầu vốn dự kiến bố trí để thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 lớn hơn mức vốn đã dự kiến phân bổ trong kế hoạch trung hạn của dự án, các đơn vị rà soát lại đề xuất về phạm vi, quy mô dự án, kiến nghị phương án phân kỳ đầu tư hoặc lồng ghép với nguồn vốn ngân sách địa phương khi trình duyệt chủ trương đầu tư, đảm bảo nhu cầu vốn ngân sách Trung ương thực hiện dự án trong giai đoạn không vượt quá mức vốn đã dự kiến phân bổ trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025.
 

Tin liên quan