Bổ sung dự án giao thông năm 2021 của Thị xã Sơn Tây

VŨ KHOA
Chia sẻ

Giaothonghanoi - UBND TP Hà Nội vừa có quyết định về điểu chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 tại Thị xã Sơn Tây, qua đó nâng số dự án tại địa phương này lên thành 72, tổng diện tích khoảng 423,8 ha.

Trong danh mục kế hoạch sử dụng đất vừa được bổ sung, nhiều dự án cải tạo, nâng cấp tuyến phố sẽ được triển khai trong thời gian tới như: Cài tạo tuyến phố Thanh Vị (tỉnh lộ 414) dài 3km; nâng cấp tuyến phố Quang Trung. Một số dự án liên quan đến giao thông đáng chú ý như: Cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 413 đoạn từ Km0 đến Km5+900 (Thị xã Sơn Tây); cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 414 đoạn từ ngã ba Vị Thủy đi Xuân Khánh; đầu tư xây dựng cầu Ái Mỗ Km1+690 Quốc lộ 21; đầu tư xây dựng công trình trục phát triển thị xã Sơn Tây lý trình Km13+740,6 đến Km14+704.

Đối với tuyến trục phát triển Thị xã Sơn Tây, trước đó UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4248/QĐ-UBND phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường từ đường trục phát triển thị xã Sơn Tây đến đường Phù Sa (thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ ngã 5 cổng Ô đi Phù Sa, phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây).

Tuyến đường dài khoảng 380m, có điểm đầu tại nút giao với đường trục phát triển thị xã Sơn Tây; điểm cuối tại nút giao với đường Phù Sa, phường Viên Sơn. Đường được xây dựng, cải tạo mở rộng trên cơ sở đường hiện có, phù hợp với quy hoạch chung xây dựng thị xã Sơn Tây (lồng ghép đô thị vệ tinh Sơn Tây) đến năm 2030. Theo đó, mặt cắt ngang đường rộng 20,5m, gồm lòng đường xe chạy rộng 10,5m; vỉa hè 2 bên mỗi bên rộng 5m.

UBND TP giao UBND thị xã Sơn Tây chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan công bố công khai hồ sơ chỉ giới đường đỏ được duyệt; chủ trì, phối hợp UBND phường Viên Sơn cắm mốc giới tuyến đường theo quy hoạch đồng thời với việc thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng.

 Thị xã Sơn Tây cần có thêm sự đấu nối của các tuyến đường.

Còn tuyến đường tỉnh 414 có điểm đầu tại Km 6+317 của đường tỉnh 414, điểm cuối tại Km 7-1-650 đường tỉnh 414 (nút giao với đường Tản Lĩnh - Yên Bài). Tổng  chiều dài tuyến khoảng 1,33km, thuộc địa bàn phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây và xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì.

Mặt cắt ngang đường rộng 35m gồm lòng đường hai làn xe chạy rộng 22,5m, dải phân cách giữa rộng 1,5m, vỉa hè hai bên rộng 11m (thành phần, cấu tạo mặt cắt ngang đường sẽ được xác định chính xác theo dự án đầu tư xây dựng được cấp thấm quyền phê duyệt).

Hướng tuyến đường được xác định phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô; Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô; Quy hoạch chung Thị xã Sơn Tây (lồng ghép Đô thị vệ tinh Sơn Tây) và Quy hoạch chung xây dựng huyện Ba Vì được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo quy hoạch, các nút giao thông trên tuyến được tổ chức giao cùng mức. Chỉ giới đường đỏ nút giao với các đường ngang dự kiến theo quy hoạch sẽ được xác định cụ thể, bổ sung (nếu có) trong quá trình lập quy hoạch chi tiết (hoặc thiết kế đô thị) hai bên tuyến đường và các dự án đầu tư xây dựng những tuyến đường ngang được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

UBND TP giao UBND thị xã Sơn Tây chủ trì, phối hợp với UBND huyện Ba Vì và cơ quan liên quan tổ chức công bố công khai hồ sơ chỉ giới đường đỏ được phê duyệt để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết, thực hiện; bàn giao hồ sơ cho UBND huyện Ba Vì, UBND phường Xuân Khanh, UBND xã Tản Lĩnh và các cơ quan liên quan để tổ chức quản lý theo quy định.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai cắm mốc giới tuyến đường theo quy hoạch đồng thời với việc thực hiện cắm mốc giới thu hồi đất, GPMB (trong quá trình triển khai Dự án đầu tư tuyến đường) để tránh lãng phí, chồng chéo trong công tác cắm môc giới.

TP giao lãnh đạo các địa phương chịu trách nhiệm tổ chức quản lý việc xây dựng các công trình dọc theo chỉ giới đường đỏ được duyệt, kiểm tra xử lý trường hợp vi phạm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Tin liên quan