Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng tách thành dự án độc lập

KHẢI HOÀ
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Thủ tướng Chính phủ vừa có Công văn số 961 gửi UBND tỉnh Lạng Sơn về việc hoàn thiện thủ tục triển khai Dự án thành phần 2, đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng, Dự án BOT xây dựng đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn.

Cao toc Huu Nghi - Chi Lang tach thanh du an doc lap - Hinh anh 1
Một đoạn cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng.

Theo đó, Thủ tướng thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh Lạng Sơn và ý kiến của các bộ, ngành liên quan về việc tách dự án thành phần 2, đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng ra khỏi dự án BOT xây dựng đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn thành dự án độc lập để triển khai thực hiện theo quy định hiện hành; giao UBND tỉnh Lạng Sơn tiếp tục là cơ quan chủ quản để tổ chức thực hiện dự án thành phần 2 sau khi tách theo đúng các quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Lạng Sơn được giao nhiệm vụ thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng tại thông báo số 172 ngày 13/6/2022 của Văn phòng Chính phủ; chủ trì, phối hợp với các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án của dự án thành phần 2 để hoàn thiện các thủ tục chấm dứt phụ lục hợp đồng theo quy định pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, không để xảy ra tranh chấp khiếu kiện; khẩn trương tổ chức hoàn thiện các thủ tục đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định.

Báo cáo cập nhật tiến độ mới nhất của UBND tỉnh Lạng Sơn gửi Bộ GTVT ngày 7/10/2022 cho biết, dự án thành phần 2 sau khi được phê duyệt đến nay đã hoàn thành công tác bàn giao cọc mốc GPMB, trích lục kiểm đếm đạt 100% khối lượng và bàn giao mặt bằng cho Nhà đầu tư được 8,5/43,6 km (đạt 20%), đang triển khai dở dang nhưng do Nhà đầu tư và các ngân hàng tài trợ gặp khó khăn về nguồn vốn nên đã tạm dừng từ năm 2019 đến nay, chưa triển khai được theo tiến độ đề ra.

Căn cứ tình hình triển khai dự án, UBND tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với nhà đầu tư nghiên cứu các giải pháp điều chỉnh dự án để phù hợp với khả năng cân đối vốn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, tháo gỡ khó khăn cho dự án.

Đến nay, dự án thành phần 2 đoạn tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng đã được Thủ tướng Chính phủ phân bổ 2.500 tỷ đồng vốn đầu tư trung hạn ngân sách trung ương tại Quyết định số 1535 ngày 15/9/2021 về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021- 2025 tỉnh Lạng Sơn.

Về phần vốn ngân sách địa phương tham gia dự án, tại Nghị quyết số 52 ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Lạng Sơn đã quyết định phân bổ 1.000 tỷ đồng ngân sách địa phương cho dự án theo hình thức BOT.

UBND tỉnh Lạng Sơn cũng đã trình Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án thành phần 2, trong đó đề xuất tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng) với quy mô là 4 làn xe, phân kỳ đầu tư làm 2 giai đoạn.

Tin liên quan