Chi tiết 12 gói thầu đầu tiên của cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2

KHẢI HOÀ
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ Giao thông Vận tải đã đưa ra dự kiến 12 gói thầu đầu tiên thuộc 12 dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2021-2025 sẽ khởi công vào cuối năm nay.

Chi tiet 12 goi thau dau tien cua cao toc Bac - Nam giai doan 2  - Hinh anh 1
Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 có tổng mức đầu tư hơn 146.985 tỷ đồng. 

Cụ thể, dự án đoạn Bãi Vọt-Hàm Nghi sẽ chỉ có một gói thầu khởi công xây dựng đoạn từ Km479+117,18-Km514+441,33 (có chiều dài 35,32km) đi qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, tổng mức đầu tư 6.044 tỷ đồng.

Dự án đoạn Hàm Nghi-Vũng Áng (2 gói thầu), gói thầu số 1 gồm xây dựng đoạn từ Km514+300-Km 544+300 (chiều dài 30km) đi qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh được khởi công trước, tổng mức đầu tư 4.456 tỷ đồng.

Dự án Vũng Áng-Bùng (2 gói thầu), gói thầu đầu tiên khởi công là gói số 2 có tổng mức đầu tư 5.400 tỷ đồng, xây dựng đoạn từ Km600+700-Km624+228 (chiều dài 23,63km) trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Đoạn Bùng-Vạn Ninh (2 gói thầu) trong năm 2022 sẽ khởi công gói thầu số 2 xây dựng đoạn từ Km655+285,04-Km674+556,65 (chiều dài 19,27km) đi qua tỉnh Quảng Bình với tổng mức đầu tư 3.501 tỷ đồng.

Đoạn Vạn Ninh-Cam Lộ (2 gói thầu), gói thầu số 2 xây dựng đoạn từ Km655+285,04-Km674+556,65 (chiều dài 32,53km) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, được khởi công đầu tiên với tổng mức đầu tư 3.476 tỷ đồng.

Đoạn Quảng Ngãi-Hoài Nhơn (3 gói thầu), gói thầu số 1 xây dựng đoạn từ Km0+000-Km30+000 (chiều dài 30km) được khởi công trước, phạm vi thi công gói thầu này qua tỉnh Quảng Ngãi. Tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng.

Dự án Hoài Nhơn-Quy Nhơn (2 gói thầu), gói thầu số 1 xây dựng đoạn từ Km0-Km23+500 (chiều dài 23,5km) nằm trên địa bàn tỉnh Bình Định sẽ khởi công năm 2022. Tổng mức đầu tư của gói thầu này là 3.028 tỷ đồng.

Đoạn Quy Nhơn-Chí Thạnh (3 gói thầu) sẽ khởi công gói thầu số 2 xây dựng đoạn từ Km24+900-Km47+000 (chiều dài 22,1km) đi qua tỉnh Phú Yên, tổng mức đầu tư 3.055 tỷ đồng.

Đoạn Chí Thạnh-Vân Phong (2 gói thầu) khởi công gói thầu số 2 xây dựng đoạn từ Km24-Km48+052 (chiều dài 24,05km) trên địa bàn tỉnh Phú Yên với tổng mức đầu tư 4.440 tỷ đồng.

Đoạn Vân Phong-Nha Trang (2 gói thầu) khởi công gói thầu số 2 xây dựng đoạn từ Km337+500-Km368+350 (chiều dài 30,85km) đi qua tỉnh Khánh Hòa, tổng mức đầu tư 3.549 tỷ đồng.

Đoạn Cần Thơ-Hậu Giang sẽ khởi công gói thầu duy nhất xây dựng đoạn tuyến Km15+350-Km53+000 với chiều dài 37,65km đi qua địa bàn hai tỉnh Cần Thơ và Hậu Giang, tổng mức đầu tư 7.966 tỷ đồng.

Đoạn Hậu Giang-Cà Mau (3 gói thầu) khởi công gói thầu số 1 xây dựng đoạn tuyến Km15+350-Km53+000 với chiều dài 22,4km đi qua hai tỉnh Kiên Giang, Cà Mau. Tổng mức đầu tư 3.835 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải dự kiến hồ sơ yêu cầu các gói thầu xây lắp và tư vấn giám sát ưu tiên khởi công trước sẽ phát hành cho nhà thầu trước ngày 20/11 đảm bảo trước ngày 20/12 ký hợp đồng với nhà thầu để khởi công trước ngày 31/12/2022 theo đúng Nghị quyết số 18/NQ-CP của Chính phủ.

Theo quyết định phê duyệt của Bộ Giao thông Vận tải, 12 dự án thành phần thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 có tổng chiều dài 723,7km tuyến chính.

Dự án gồm các đoạn Hà Tĩnh-Quảng Trị (260,9km), Quảng Ngãi-Nha Trang (352,06km) và Cần Thơ-Cà Mau (110,9km). Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng hơn 146.985 tỷ đồng.

Tin liên quan