Chính thức truyền dữ liệu từ camera giám sát trên xe kinh doanh

QUÝ NGUYỄN
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Dù 31/12 mới hết hạn lắp đặt camera trên xe kinh doanh nhưng từ hôm nay (25/12), dữ liệu từ những phương tiện đã lắp camera có thể truyền về trung tâm của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Các DN vận tải có thể truyền dữ liệu từ camera lắp trên xe về trung tâm của Tổng cục Đường bộ Việt Nam từ hôm nay (25/12). 

Đây là thông tin vừa được lãnh đạo Vụ Vận tải của Tổng cục Đường bộ Việt Nam xác nhận. Theo đó, hệ thống tiếp nhận dữ liệu từ camera giám sát lắp trên xe kinh doanh vận tải đã được Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với các đơn vị công nghệ hỗ trợ kỹ thuật đã hoàn thành.

“Bắt đầu từ hôm nay (25/12), các doanh ngiệp (DN) vận tải có thể truyền dữ liệu từ camera giám sát của doanh nghiệp về hệ thống máy chủ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam" – lãnh đạo Vụ Vận tải của Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết.

Sau khi hoàn thành hệ thống tiếp nhận dữ liệu từ camera giám sát lắp trên xe kinh doanh vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ bắt đầu nhận đăng ký tạo tài khoản và thực hiện truyền thử dữ liệu thí điểm từ nay đến hết ngày 31/12/2021.

Bắt đầu từ 1/1/2022, việc truyền dữ liệu thí điểm sẽ kết thúc và các DN vận tải bắt đầu chính thức truyền dữ liệu từ camera giám sát lắp trên phương tiện về trung tâm của Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo quy định.

Quy trình truyền dữ liệu, doanh nghiệp thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đơn vị vận tải, đơn vị cung cấp dịch vụ truyền dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên phương tiện kinh doanh vận tải về máy chủ của Tổng cục Đường bộ  Việt Nam gửi văn bản theo mẫu

Bước 2: Đơn vị truyền dữ liệu gửi email tới địa chỉ camera1.drvn@gmail.com và camera2.drvn@gmail.com với với tiêu đề: “Đề nghị khởi tạo tài khoản truyền dữ liệu lên Tổng cục Đường bộ Việt Nam”

Bước 3: Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra thông tin, cấp khởi tạo tài khoản và cung cấp mẫu code, gửi thông tin kênh truyền cho đơn vị qua email đã đăng ký.

Bước 4: Đơn vị truyền dữ liệu kiểm tra thông tin ở bước 3, thực hiện truyền thử dữ liệu của 1 xe.

Bước 5: Bộ phận kỹ thuật kiểm tra việc truyền dữ liệu của đơn vị truyền dữ liệu, yêu cầu chỉnh sửa (nếu có); thực hiện thông báo qua email cho đơn vị truyền dữ liệu về việc chính thức sau khi kiểm tra dữ liệu đã phù hợp với quy định và yêu cầu về truyền dữ liệu.


Tin liên quan