Chưa thể bố trí vốn thực hiện Dự án tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân

MINH THƯ
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Bắc Ninh về Dự án tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân

Ảnh minh hoạ 

Theo Bộ Giao thông vận tải, Dự án xây dựng tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân với chiều dài 131 km (43 km xây dựng mới và 88 km cải tạo, nâng cấp), điểm đầu tại ga Yên Viên, điểm cuối tại cảng Cái Lân. Dự án có tổng mức đầu tư 7.665 tỷ đồng và được chia thành 04 tiểu dự án vận hành độc lập; đến nay, đã hoàn thành đưa vào khai thác Tiểu dự án 1 đoạn Hạ Long - Cái Lân; 03 tiểu dự án còn lại: Yên Viên - Lim, Lim - Phả Lại, Phả Lại - Hạ Long đã triển khai đền bù, giải phóng mặt bằng, thi công nền đường và một số hạng mục trên tuyến.

Dự án được khởi công từ năm 2005, đến năm 2011, do khó khăn về nguồn vốn nên Chính phủ đã đình hoãn, giãn tiến độ Dự án cho đến nay. Đồng thời, Dự án được phê duyệt đầu tư đã lâu và thực tiễn đã có những thay đổi nhất định về định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, khu vực triển khai Dự án, cần thiết phải đánh giá, cập nhật Dự án, do đó chưa thể bố trí vốn thực hiện Dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 20502 tiếp tục xác định hoàn thành tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân trong giai đoạn đến năm 2030 nhằm phát triển hài hòa các phương thức vận tải, bảo đảm tính kết nối giữa các phương thức và tối ưu hóa chi phí vận tải, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của vùng và các địa phương dọc tuyến.

Căn cứ Luật Đầu tư công 2019 và triển khai thực hiện quy hoạch mạng lưới đường sắt nêu trên, Bộ Giao thông vận tải đã giao Ban Quản lý dự án đường sắt rà soát, nghiên cứu lập điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án làm cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền về phương án tiếp tục triển khai nhằm sớm đưa Dự án vào khai thác, phát huy hiệu quả các công trình đã đầu tư. Bộ Giao thông vận tải sẽ kiến nghị cấp có thẩm quyền để triển khai đầu tư sau khi có kết quả nghiên cứu, rà soát, đánh giá tổng thể Dự án.

Tin liên quan